ทำไมผู้สูงอายุจึงควรใส่เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน

เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน

ในปัจจุบันผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากมีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งพบมากในช่วงวัย 65-80 ปีพบได้ถึง 2ใน3 ในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาทางการได้ยินจำนวนมากมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมสิ่งเร้าต่างๆรอบกาย และการใช้เครื่องช่วยฟังที่ไม่ตรงตามลักษณะและระดับการได้ยินที่ถูกต้อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู่สึกรำคาญในการใส่เครื่องช่วยฟังเพราะเครื่องช่วยฟังบางรุ่นใช้งานยาก และมีเสียงซ่า เสียงสะท้อน เสียงแหลมเข้ามากระแทกในช่องหู จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากใส่และเกิดความรำคาญ และบางรุ่นยังมีขนาดที่ใหญ่ ผู้สูงอายุจึงรู้สึกอายที่ต้องใช้เครื่องช่วยัง เครื่องช่วยตัดเสียงรบกวนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยวิธีการใช้งานที่ง่าย และตัดเสียงรบกวนต่างๆรอบข้าง ทำให้เสียงพูดชัดเจนและเป็นธรรมชาติที่สุด มีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหูที่สำคัญสามารถปรับตั้งค่าระดับความดังให้ตรงตามระดับการได้ยินของผู้ใส่

ข้อดีของเครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวนมีดังนี้

  1. สามารถตัดเสียงซ่า เสียงสะท้อน และเสียงรบกวนต่างๆรอบข้าง
  2. สามารถปรับตั้งค่าระดับความดังตามผลการตรวจการยินของผู้ใส่ได้
  3. ทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังได้ยินเสียงชัดและดังขึ้น โดยไม่ต้องพูดเสียงดัง
  4. ทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ใส่และคนรอบข้างดีขึ้น
  5. ไม่ทำให้ผู้ใส่รู้สึกรำคาญเสียงต่างๆที่แทรกเข้ามา
  6. ให้เสียงที่มีคุณภาพ และเป็นธรรมชาติที่สุด

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องช่วยฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้กับตัดเสียงรบกวนไม่ได้

เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน ได้มีทั้งแบบดิจิตอลและแบบตั้งค่าด้วยโปรแกรม ส่วนเครื่องช่วยฟังที่ตัดเสียงรบกวนไม่ได้ เป็นแบบอนาล็อก เครื่องช่วยฟังอนาล็อกคือเครื่องช่วยฟังที่ไม่สามารถตัดสิ่งรบกวนได้ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงที่มีขนาดเล็กที่สามารถขยายเสียงให้ทั้งขึ้นซึ่งขยายทุกเสียงรวมถึงเสียงรอบข้างต่างๆ อาจมีเสียงแทรก เสียงซ่า เสียงสะท้อน ระบบคุณภาพเสียงแบบธรรมดา เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเริ่มต้น และมีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงง่าย แต่คุณภาพจะไม่มีดีเท่าเครื่องช่วยฟังที่เป็นแบบตัดเสียงรบกวนได้จึงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ

เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลและแบบตั้งค่าด้วยโปรแกรม คือ เครื่องช่วยฟังที่สามารถตัดเสียงซ่า เสียงสะท้อน เสียงรบกวนต่างๆรอบข้างได้ สามารถตั้งค่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามระดับการได้ยินของผู้ใส่ และผู้ใส่สามารถปรับระดับความดังได้ตามความต้องการ ระบบคุณภาพเสียงที่มีคุณภาพและเป็นธรรมชาติที่สุด จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

ทำไมผู้อายุจึงควรใส่ เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการเครื่องช่วยฟังที่ใช้งานง่าย ใส่แล้วไม่ทำให้รู้สึกรำคาญเสียงแทรก เสียงซ่ารอบข้าง และยังสามารถปรับระดับความดังได้ และทำให้การสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับคนรอบข้างสื่อสารเข้าได้ดีขึ้น ผู้พูดกับผู้สูงอายุได้พูดคุยสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้เสียงดัง สามารถพูดเสียงปกติ และทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้งานและดีขึ้น

ช่องทางการติดต่อ