โปรโมชั่นเครื่องข่วยฟัง Cronos โปรโมชั่นเครื่องข่วยฟัง Cronos
วิธีเลือกเครื่องช่วยฟัง
ให้ตรงกับปัญหาการได้ยิน
เป็นการประเมินจากอาการของผู้มีปัญหาการได้ยิน
หากต้องการการรู้ผลอย่างแน่ชัดแนะนำให้ตรวจการได้ยิน
หูตึงน้อย
หูตึงน้อย
อาการ:
พูดคุยธรรมดา ต้องเพิ่มเสียงนิดหน่อย
สูญเสียการได้ยิน (26-40 เดซิเบล)
หูตึงปานกลาง
หูตึงปานกลาง
อาการ:
พูดคุยด้วยต้องใช้เสียงดังมากกว่าปกติ
สูญเสียการได้ยิน (41-55 เดซิเบล)
หูตึงมาก
หูตึงมาก
อาการ:
พูดคุยด้วยต้องใช้เสียงดังมากแต่ไม่ถึงกับต้องตะโกน
สูญเสียการได้ยิน (56-70 เดซิเบล)
หูตึงรุนแรง
หูตึงรุนแรง
อาการ:
พูดคุยด้วยต้องใช้เสียงดังถึงขั้นต้องตะโกน
สูญเสียการได้ยิน (71-90 เดซิเบล)
หูตึงหนวก
หูตึงหนวก
อาการ:
พูดคุยด้วยแม้ตะโกนก็ไม่ได้ยิน
สูญเสียการได้ยิน (91 เดซิเบล)
ไม่สามารถใช้ได้
ติดต่อปัญหาหูตึง
เข้ามาทดลองเครื่อง เข้ามาทดลองเครื่อง