เก็บรักษาถ่านเครื่องช่วยฟังอย่างไรให้ใช้ได้นาน

ถ่านเครื่องช่วยฟัง

ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังไม่รู้วิธีการเก็บรักษาถ่านที่ถูกต้องและไม่รู้วิธีการเก็บรักษาถ่าน จึงทำให้ถ่านเครื่องช่วยฟังเสื่อมประสิทธิภาพ และอายุการใชงานที่สั้นกว่าที่ควร โดยผู้ใช้เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่คิดว่าการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังอย่างเดียวเพียงพอแล้ว และคิดว่าไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาถ่านให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดเพราะตัวถ่านเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญในการใช้เครื่องช่วยฟัง หากไม่มีถ่านตัวเครื่องช่วยฟังก็จะไม่สามารถทำงานได้ถ่านจึงจำเป็นและควรเก็บรักษาให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานของถ่าน

การเก็บรักษาที่ถูกต้องและทำให้ถ่านเครื่องช่วยฟังใช้งานได้นานและไม่เสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันควร

  1. ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ ในที่แห้งไม่อับชื้น หรือมีอุณหภูมิสูงร้อนจัด ใกล้เปลวไฟ เพราะตัวถ่านอาจทำปฏิกริยาและเกิดอันตรายได้
  2. ควรเก็บถ่านให้พ้นมือเด็ก ถ่านมีขนาดเล็กเด็กสามารถกลืนกินลงไปได้และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
  3. ไม่ควรเก็บถ่านปะปนกับเหล็กหรือโลหะ อาจเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าทำให้ถ่านใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรืออาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอันตรายได้
  4. เมื่อเลิกใช้เครื่องช่วยฟังทุกครั้งให้นำถ่านออกจากรังถ่าน ไม่ทิ้งไว้ในเครื่องช่วยฟังเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  5. เมื่อแกะสติ๊กเกอร์สีออกจากตัวถ่านแล้วหากพบคาบให้เช็ดคราบออกเพื่อไม่ให้ปิดรูทางเข้าของอากาศ
  6. เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ที่แปะออกแล้วให้ใส่ถ่านในตัวเครื่องช่วยฟังโดยทันที เพราะเมื่อแกะสติ๊กเกอร์ที่แปะแล้วออกซิเจนในอากาศเข้าผ่านรูไปกระตุ้นให้ถ่านพร้อมใช้งานทันที
  7. ห้ามใช้งานถ่านที่ใช้แล้วมาใช้ร่วมกับถ่านที่ยังไม่ได้ใช้ในเครื่องช่วยฟังเครื่องเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การทำงานของตัวเครื่องช่วยฟังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และถ่านหมดเร็วกว่าปกติ และอาจเกิดความร้อนทำให้ตัวเครื่องช่วยฟังเสียหายได้
  8. ควรเลือกใช้ประเภทและเบอร์ถ่านให้เหมาะสมกับตัวเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้ถ่านและเครื่องช่วยฟังทำงานได้อย่างเสถียรและเต็มประสิทธิภาพ

ทำไมถึงต้องเก็บรักษาถ่านเครื่องช่วยฟังให้ถูกต้อง เพราะถ่านเครื่องช่วยฟังจำเป็นต่อการทำงานของเครื่องช่วยฟังและเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจึงต้องเก็บรักษาให้ถูกต้องเพื่อให้ตัวเครื่องช่วยฟังและถ่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานถ่านให้นานยิ่งขึ้น และเลือกใช้ถ่านให้ถูกประเภทและถูกวิธีให้เหมาะสมกับตัวเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่น หากใช้งานผิดวิธีหรือผิดประเภทอาจจะทำให้เครื่องช่วยฟังเสียหายและถ่านมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควร

ช่องทางการติดต่อ