เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกใช้แล้วหายหูหนวกได้จริงหรือไม่

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก
เครื่องช่วยฟังนั้นคือ อุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการขยายเสียงต่างๆให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินหรือ เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก ให้ได้กลับมาได้ยินเสียงต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเสียงดังขึ้น เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วย ไมโครโฟน ลำโพง ตัวขยายเสียง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ในปัจจุบันนั้นเครื่องช่วยฟังมีด้วยกันหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเครื่องช่วยฟังให้ทันสมัยและมีกำลังขยายเพียงพอต่อระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกสามารถใส่ได้ไหม?

บางท่านคิดว่าการใช้เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกเมื่อใส่แล้วหาย เป็นความเชื่อและความคิดที่ผิด เพราะคนที่มีอาการหูหนวกนั้นไม่สามารถรักษาด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังได้เพราะผู้ที่อาการหูหนวกนั้นได้สูญเสียการได้ยินทั้งหมดโดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ เช่น ประสาทหูเสื่อมเพราะอายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ การได้รับบาดเจ็บ หรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานและอาการหูหนวกนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างตัวเราด้วยนั่นเอง และอาการหูหนวกนี้ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตการสื่อสารกับคนรอบข้างรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวอีด้วย สำหรับผู้ที่มีอาการหูหนวกนั้นสามารถทำการผ่าตัดประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำงานทดแทนหูชั้นในส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ทำงาน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะช่วยกระตุ้นเซลล์ขนภายในอวัยวะรับเสียงให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น มักจะใช้กับผู้ป่วยที่ประสาทหูเสื่อมอย่างรุนแรง เช่น ผู้ป่วยหูหนวกหรือหูเกือบหนวก ส่วนการใส่เครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการหูตึงในระดับน้อยถึงรุนแรงแต่ไม่ถึงขั้นอาการหูหนวกนั้นเอง โดยการใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นนั้นมีกำลังขยายที่แตกต่างกันตามระดับของการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั่นเองและการใช้เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกจึงไม่ใช่แก้ปัญหาอาการหูหนวกนั่นเอง

วิธีป้องกันอาการหูหนวก

ในปัจจุบันผู้ป่วยหูตึงนั้นมีเป็นจำนวนมากและไม่สามารถรักษาอาการหูตึงให้หายได้ดังนั้นการป้องกันจึงมีความสำคัญเพื่อช่วยให้การได้ยินเป็นปกติได้ในระยะยาวโดยวิธีป้องกันการสูญเสียการได้ยินได้ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงเสียงที่ดังเกินไป เสียงที่ดังมากจะสังเกตได้ง่าย ๆ คือ ต้องตะโกนดัง ๆ แข่งกับเสียงรอบข้าง ซึ่งอาจดังมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินเช่นอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ใกล้พื้นที่มีการใช้เครื่องยนต์ขุดเจาะที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน
  2. ปกป้องด้วยการใช้ที่ป้องกันเสียง หากในชีวิตประจำวันหรือการทำงานต้องเผชิญกับเสียงดังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถใช้ที่ป้องกันเสียงสามารถใส่ที่อุดหู ที่ครอบหูเพื่อลดการได้ยินเสียงดังนั่นเอง
  3. การกำจัดขี้หูอย่างถูกวิธี ไม่ควรทิ้งหรื่อสะสมขี้ไว้เป็นเวลานานควรทำการกำจัดและทำความสะอาดช่องหูอย่างถูกวิธีและไม่ควรใช้ไม่พันลำสีในการทำความสะอาดช่องหู
  4. เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงให้สูญเสียการได้ยิน สำหรับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับควันบุหรี่

สำหรับผู้ที่มีปัญหาหูตึงนั้นควรใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไม่ให้เกิดอาการที่รุนแรงถึงขั้นหูหนวกเพราะจะทำให้เกิดการสูญการได้ยินและไม่สามารถรักษาได้ การใช้เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินตั้งแต่น้อยถึงรุนแรงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสารและทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และหากกังวลว่าใส่เครื่องช่วยฟังอายกลัวคนอื่นเห็นในปัจจุบันนั้นเครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กที่สามารถปกปิดการสมองเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งนี้การเลือกเครื่องช่วยฟังจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่ต้องตามระดับการได้ยินของผู้ใช้งานและเรื่องเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายตามระดับการได้ยินของผู้ใช้งานนั่นเอง

 

ช่องทางการติดต่อ