วิธีเก็บเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุให้ถูกต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้อย่างไร

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นถูกพบเป็นจำนวนมากในผู้สูงอายุ โดยปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นพบในผู้สูงอายุตั้งแต่60-80ปี โดยคิดเป็นร้อยละ80 ของผู้สูงอายุทั้งหมด เมื่ออายุเพิ่มปัญหาหูเสื่อมนั้นจึงเกิดขึ้นได้และปัญหาทางด้านการได้ยินสามารถเกิดได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินหรือหูตึงนั่นเอง เครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันมากมายหลากหลายรูปแบบโดยมีสองชนิดหลักๆคือช่วยฟังแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลโดยทั้งเครื่องช่วยฟังทั้งสองชนิดนี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยฟังก์ชั่นต่างๆผู้ที่มีปัญหาทางด้านหูตึงต้องเลือกเครื่องช่วยฟังให้ถูกกับระดับการได้ยินของผู้ใช้งานและกำลังขยายที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านหูตึง

วิธีเก็บเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี

  1. เก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในที่บริเวณไม่อับชื้นและไม่โดยแสงแดด
  2. รักษาความสะอาดตัวเครื่องช่วยฟังมั่นเช็ดทำความสะอาดเพราะหากไม่ทำความสะอาดอาดทำให้มีเศษขี้หูติดตัวเครื่องช่วยฟังและจะทำให้เครื่องช่วยฟังนั้นไม่ได้ยินนั่นเอง
  3. หากใช้เครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านต้องนำถ่านเครื่องช่วยฟังออกทุกครั้งหลังจากใช้งานเพื่อไม่ให้ถ่านเครื่องช่วยฟังนั้นหมดอายุใช้งานก่อนเวลาอันควร และทำให้เครื่องช่วยฟังนั้นเสื่อมประสิทธิภาพอีกด้วย
  4. ไม่เก็บเครื่องช่วยฟังไว้กับโลหะเพราะอาจจะทำให้เครื่องช่วยฟังนั้นเกิดปฏิกิริยากับโลหะและทำให้เครื่องช่วยฟังเสียหายได้
  5. เมื่อเลิกใช้เครื่องช่วยฟังทุกครั้งต้องทำการปิดเครื่องช่วยฟังเพราะหากไม่ปิดเครื่องช่วยฟังทุกครั้งหลังใช้อาจทำให้เครื่องช่วยฟังเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานสั้นลง

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ นั้นมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะตัวเครื่องและฟังก์ชั่นของตัวเครื่องช่วยฟังนั่นเอง และในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นจำนวนมากและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงตามความต้องการของผู้ที่มีปัญหาทางด้านหูตึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุบางท่านอาจเกิดความลังเลในการใช้เครื่องช่วยฟังเพราะกังวลในการใช้งานที่ยุ่งยากและอยากปกปิดการมองเห็นกับคนรอบข้าง ในปัจจุบันที่ช่วยฟังนั้นมีให้เลือกทั้งแบบ คล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหู ผู้สูงอายุนั้นแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูเพราะมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายสามารถปรับระดับการได้ยินในตัวเครื่องช่วยฟังได้เอง หากผู้สูงอายุใช้เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูนั้นตัวเครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กอาจทำให้ผู้สูงอายุหลงลืมได้นั่นเอง

สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาหูตึง ที่รุนแรงแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังดิจิตอล มีไมโครชิพ ที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์มีการสั่งงานที่รวดเร็วมีระบบตัดเสียงรบกวนสามารถตั้งค่าระดับการได้ยินกับคอมพิวเตอร์ได้ เธอช่วยฟังหน่อยชนิดนี้ช่วยให้เสียงพูดชัดเจนและดังขึ้นเสียงรบกวนต่างๆรอบข้างถูกตัดออกและทำให้ผู้สวมใส่นั้นไม่เกิดความรำคาญกับเสียงรบกวนรอบข้างต่างๆ แต่เครื่องช่วยฟังชนิดนี้อาจมีราคาที่สูงกว่าเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก เป็นเครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยไมลำโพงและตัวขยายเสียงเปิดเครื่องช่วยฟังอนาล็อกนี้จะขยายทุกเสียงให้ดังเท่าๆกันผู้สนใจอาจจะเกิดความรำคาญจากเสียงรบกวนรอบข้างได้แต่เครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นถึงมากนั่นเอง

ทำไมวิธีการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังที่ถูกต้องถึงสำคัญ

การเก็บรักสาเครื่องช่วยฟังที่ ถูกวิธีนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะการเก็บเครื่องช่วยฟังให้ถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟังให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้งานมีความเสถียรและประสิทธิภาพที่ดี หากผู้ใช้งานหรือผู้สูงอายุเก็บเครื่องช่วยฟังไม่ถูกวิธีจะทำให้เครื่องช่วยฟังนั้นมี ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังที่ไม่ดีตามที่ควร การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดนั้นมีวิธีการเก็บที่แตกต่างตามลักษณะของตัวเครื่องช่วยฟัง และผู้ใช้งานจะต้องทำหมั่นทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขี้หูหรือเศษสิ่งสกปรกเข้าไปในเครื่องช่วยฟังเพราะจะทำให้เครื่องช่วยฟังนั้นอุดตันและทำให้เครื่องช่วยฟังไม่ดังนั่นเอง

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุนั้นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านหูตึงและผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และต้องเลือกฟังที่มีกำลังขยายที่เพียงพอต่อระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเพราะหากเลือกเครื่องช่วยฟังที่มี กำลังขยายมากหรือน้อยกว่าระดับการได้ยินของผู้ที่สวมใส่จะทำให้ปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นไม่ถูกแก้ไขและอาจเพิ่มขึ้นจนอาการรุนแรงถึงขั้นหูหนวกได้เลย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินในปัจจุบันสามารถสั่งซื้อเครื่องช่วยฟังได้จากทางออนไลน์และหน้าร้านหรือโรงพยาบาลมีให้บริการสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินและผู้สวมใส่เครื่องช่วยฟังนั้นควรทำการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังแต่ละรูปแบบว่าเหมาะสมกับระดับการได้ยินของเราหรือไม่ และต้องได้รับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางและต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังนั่นเอง

 

 

ช่องทางการติดต่อ