เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว แต่เสียงแจ๋วจริงหรือไม่

เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว

เครื่องช่วยฟังคืออะไร ทำไมถึงต้องใช้เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังแบบไหนเหมาะกับเรา เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เครื่องช่วยฟังนั้นคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย ลำโพง ตัวขยายเสียง และไมโครโฟน เครื่องช่วยฟังบางรุ่นนั้นมีไมโครชิพที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์คอยสั่งการการทำงานที่รวดเร็วนั่นเอง และเครื่องช่วยฟังแบบไหนที่เหมาะกับเรานั้น ขึ้นอยู่กับปัญหาการได้ยินของเรานั้นมากน้อยเพียงใดและต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่ตอบโจทย์และเหมาะกับปัญหาการได้ยินของเรามากที่สุด และการใช้เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นการชะลอความเสื่อมของเส้นประสาทหูไม่ให้เสื่อมไปมากกว่าจากเดิมและช่วยกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทของหูอีกด้วย

เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋วคืออะไร ?

เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว นั้นเป็นเครื่องช่วยฟังชนิดใส่ในช่องหูที่มีขนาดเล็กจิ๋วช่วยในการปกปิดการมองเห็นได้เป็นอย่างดี เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กจิ๋วนั้นเป็นเครื่องช่วยฟังที่ผลิตโดยมีอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นชิ้นเดยวเพราะตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินหูตึง หูอื้อ ตั้งแต่เริ่มต้น - ปานกลาง แต่ในเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กจิ๋วบางรุ่นสามารถใช้ได้ถึงผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินระดับมาก เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ด้วยมีขนาดเล็กมาก จึงทำให้ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ

เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋วเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือไม่?

เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ แต่ก็สามารถใช้ได้หากมีปัญหาการได้ยินที่ไม่รุนแรงสามารถใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังขนาเล็กนั้นมีทั้งระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อก สำหรับผู้สูงอายุนั้นแนะนำเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลเพราะเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลนั้นสามารถลดเสียงรบกวนได้ จับคำพูดได้ละเอียดและชัดเจน เสียงเป็นธรรมชาตินุ่มนวล ทำให้ผู้ใช้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นและไม่เกิดความรำคาญเสียงแทรกซ้อนเข้าเพราะเครื่องช่วยฟังชนิดนี้ลดเสียงรบกวนได้นั่นเอง สำหรับผู็สูงอายุที่รู้สึกเขินอายในการใส่เครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังชนิดนี้ตอบโจทย์ เพราะช่วยในเรื่องการปกปิดการมองเห็นได้เป็นอย่างดี

ถ่านเครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก

เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กนั้นมีทั้งแบบใส่ถ่านและแบบชาร์จไฟ ถ่านที่ใช้สำหรับเครื่องช่วยฟังชนิดนี้เป็นถ่าน Zinc Air ขนาดเล็ก เป็นถ่านที่ไร้สารปรอทปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตราย โดยถ่านที่ใช้กับเครื่องเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กนั้นเป็นเบอร์ 10 จะมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองแปะอยู่บริเวณถ่าน ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดนี้จะใช้ก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอก เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะสังกะสีและสารละลายที่บรรจุอยู่ภายในก้อนถ่าน ผ่านรูด้านที่ติดสติ๊กเกอร์ เมื่อผู้ใช้ดึงสติ๊กเกอร์ออก อ๊อกซิเจนในอากาศจะวิ่งเข้าไปทางรูนี้อย่างช้าๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องให้เวลาอ๊อกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมี โดยถ่านเครื่องช่วยฟัง หงายด้านที่มีรูทางเข้าของอากาศ (ด้านที่ติดสติ๊กเกอร์) ทิ้งไว้ 2 นาที จึงนำถ่านไปใส่ในเครื่องช่วยฟัง และสามารถใช้งานได้เลย เมื่อเลิกใช้เครื่องช่วยฟังทุกครั้งต้องแกะรางถ่านออก หรือนำถ่านออกและแปะสติ๊กไว้กับถ่าน เพื่อไม่ใช้ถ่านหมดไวก่อนเวลานั่นเอง และถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดนี้เป็แบบใช้แล้วทิ้ง

เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กแบบชาร์จไฟ

เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กนั้นมีระบบในตัวคล้ายเปรียบเสมือนกับถ่านของโทรศัพท์ที่สามารถชาร์จไฟได้โดยไม่ต้องใช้ถ่านแบบZinc Air โดยเครื่องช่วยฟังชนิดนี้สามารถชาร์จไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่ ทำให้ตัวเครื่องช่วยฟังนั้นทำงานได้อย่างเสถียรภาพคงที่ได้เป็นอย่างดี และประหยัดค่าถ่านโดยไม่ต้องซื้อถ่านซ้ำบ่อยๆ และในเครื่องช่วยฟังบางรุ่นยังมีกล่องชาร์จไฟแบบพกพาที่สะดวกสบายคล้ายกับพาวเวอร์แบงก์ที่สามารถเก็บไว้ไว้ชาร์จได้ในทุกที่อีกด้วย

สำหรับการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมและตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่ตรงตามระดับการได้ยินของผู้ใช้ เพราะหากเลือกเครื่องช่วยฟังไม่ตรงตามระดับการได้ยินของผู้ใช้ปัญหาการได้ยินนั้นจะไม่ถูกแก้ไขได้ตรงจุด และเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่ต้องการปกปิดการมองเห็นเป็นเครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว แต่เสียงแจ๋วอย่างแน่นอน

ช่องทางการติดต่อ