เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จหรือใส่ถ่านดีกว่า

            เครื่องช่วยฟังคือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้การได้ยินที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ได้ยินและเข้าใจคำพูดได้ดียิ่งขึ้น มีความเพี้ยนของเสียงที่ได้ยินน้อยลง ซึ่งเครื่องช่วยฟังได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เครื่องช่วยฟังในปัจจุบันมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก(Analog)เป็นระบบที่ใช้การขยายเสียงแบบดั้งเดิม คือเสียงเข้ามาเท่าไหร่เครื่องจะขยายเท่านั้นด้วยสัดส่วนเท่า ๆ กันในทุก ๆ เสียง ไม่สามารถปรับแต่งการขยายเสียงอย่างละเอียดได้ ผู้ใช้มักมีปัญหาการฟังในที่ที่มีเสียงรบกวน เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล (Digital)เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชิพอยู่ภายในทำหน้าที่ขยายเสียงต่างๆทำให้เสียงที่ได้รับมีความละเอียดและชัดเจนมากกว่าแบบอนาล็อกและยังสามารถปรับแต่งตั้งค่ากับคอมพิวเตอร์ตามค่าผลตรวจการได้ยินของผู้ใช้ได้ ทั้งยังมีความสามารถเพิ่มเติมในการจับเสียงพูดและลดเสียงรบกวนตามความสามารถของแต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล หลายคนคงสงสัยว่า เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จหรือใส่ถ่านดีกว่า และทั้งสองระบบยังมีทั้งแบบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่านซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน ดังนี้

            เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟ จะมีกล่องชาร์จขนาดเล็กทำให้สามารถชาร์จไฟได้ทุกที่ พกพาสะดวก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อถ่าน และไม่ต้องคอยเปลี่ยนถ่านให้เสียเวลา มีอายุการใช้งานนาน เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟนั้นช่วยให้เครื่องช่วยฟังเสื่อมคุณภาพช้าลงเพราะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียรและสม่ำเสมอ การชาร์จไฟเครื่องช่วยฟังใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง แต่สามารถใช้งานได้นานถึง 24 ชั่วโมง หรือกรณีชาร์จไฟแบบฉุกเฉิน ชาร์จเพียง 30 นาที ก็สามารถใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมง เลยทีเดียว

            เครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่าน ถ่านเป็นแบบใช้แล้วทิ้งไม่สามารถชาร์จไฟได้ ตัวถ่านมีขนาดเล็กเป็นทรงกลมเพื่อให้ใช้ง่ายและสะดวกในการใส่กับเครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟังมีการแบ่งรุ่นให้เหมาะกับเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่น โดยมีการแบ่งตามสี ตัวถ่านแต่ละรุ่นจะมีการแปะสติ๊กเกอร์สีต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน ซึ่งตัวถ่านไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นถ่านที่ไร้สารปรอท การเลือกถ่านหรือแบตเตอรี่แต่ละรุ่นให้เหมาะกับเครื่องช่วยฟัง ควรคำนึงถึงลักษณะของตัวเครื่องช่วยฟัง ซึ่งเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นมีความเหมาะสมกับถ่านหรือแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันออกไป

ความแตกต่างระหว่างเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จหรือใส่ถ่านดีกว่า

  1. เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟจะมีกล่องชาร์จเปรียบเสมือนพาวเวอร์แบงก์ทำให้สามารถชาร์จไฟได้ทุกที่
  2. เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟนั้นช่วยให้เครื่องช่วยฟังเสื่อมคุณภาพช้าลงเพราะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียรและสม่ำเสมอ
  3. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านสามารถป้องกันเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าหรือแบตเสื่อมได้
  4. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่าน ตัวถ่านจะมีขนาดเล็กหากผู้สูงอายุเป็นผู้ใช้งานอาจทำให้ใส่ถ่านได้ยาก

แต่อย่างไรก็ตามการเลือกเครื่องช่วยฟังไม่ว่าจะเป็นแบบชาร์จไฟหรือแบบใส่ถ่านขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคล เพราะทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนั้นก่อนใช้เครื่องช่วยฟังควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยินก่อนว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบใดและต้องศึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังให้รอบคอบและเข้าใจเสียก่อนตัดสินใจซื้อ

ช่องทางการติดต่อ