เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐมีประโยชน์อย่างไร และเหมาะสมกับใคร

เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ

เครื่องช่วยฟังหลายท่านอาจรู้จักกันบ้าง เครื่องช่วยฟังคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สามารถเข้าช่องหูได้โดยมีหน้าที่ขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียการได้ยินหรือคนหูตึงได้ยินเสียงต่างที่ดังขึ้นและเป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ กล้าเข้าสังคมและกล้าที่สื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องช่วยแต่ละแบบจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปและมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบเครื่องช่วยฟัง

ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ

  1. เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐสามารถเบิกสิทธิ์ต่างๆได้ทั้งสิทธิ์ข้าราชการและสิทธิ์ประกันสังคม
  2. สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดที่จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟังที่แผนกการตรวจ คอ หู จมูก
  3. ได้มีการตรวจวัดระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินโดยแพทย์เฉพาะทาง
  4. มีราคาที่เข้าถึงง่ายและผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้อีกด้วย
  5. เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเสียงตรงตามระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน

เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และลดความเคลียดในการสื่อสารให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินโดยเครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันสองรูปแบบคือ แบบอนาล็อก และ แบบดิจิตอลนั่นเองซึ่งเครื่องช่วยฟังสองแบบนี้มีหลักการทำการที่แตกต่างกันคือ

  1. เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกคือ เครื่องช่วยฟังที่มีหลักการทำงานรับเสียงต่างๆเข้ามาและทหน้าที่ขยายเสียงต่างให้ดังขึ้นโดยไม่มีระบบตัดเสียงรบกวน เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีราคาย่อมเยาว์เข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงมากไม่แนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินแบบรุนแรงและประสาทหูเสื่อมใช้งาน
  2. เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลคือ เครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชิพที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์และมีการทำงานของเครื่องช่วยฟังที่เร็วมากและสามารถตั้งค่ากับคอมพิวเตอร์ได้ มีระบบตัดเสียงรบกวนเครื่องช่วยฟังชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรุนแรง แต่อาจมีราคาที่สูงตามคุณภาพของเครื่องช่วยฟังนั่นเอง

เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินสามารถซื้อเครื่องช่วยฟังได้ที่โรงพยาบาลรัฐต่างๆที่มีจำหน่ายเครื่องช่วยฟังและการเลือกเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน เราต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของเรามากที่สุด หากเราเลือกไม่ตรงตามระดับการได้ยินของตัวเองอาจทำให้ปัญหาทางการได้ยินนั้นไม่ถูกแก้ปัญหาได้และหากเราเลือกเครื่องช่วยฟังที่ตรงตามระดับการได้ยินของเราจะช่วยให้ปัญหาการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินดีขึ้น

การใช้รักษาเครื่องช่วยฟังก็สำคัญเช่นกันเพราะการเก้บเครื่องช่วยฟังที่ถูกวิธีจะทำให้เครื่องช่วยฟังมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวยิ่งขึ้นนั่นเอง และไม่ทำให้เครื่องช่วยฟังเสื่อมคุณภาพเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน เครื่องช่วยฟังเป็นประโยชน์และสำคัญกับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสารกับคนรอบข้างนั่นเอง

เครื่องช่วยฟังนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเลือกใช้ได้ตามความต้องการของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน  และเครื่องช่วยฟังนั้นต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่ได้รับคุณภาพและได้รับมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยาและดูงบประมาณในกำลังซื้อของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิ่ง และควรศึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังก่อนทำการตัดสินใจซื้อเครื่องช่วยฟังนั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ